Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng
CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP HAYXEM.VN
+ Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước. Không lưu giữ những nội dung dâm ô, đồi trụy, kích động tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, hay tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
+ Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...).
+ Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác trên HAYXEM.VN. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.
+ Không được gửi lên HAYXEM.VN bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
+ Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dục, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
+ Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp.
+ Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí.
+ Tuyệt đối nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống HAYXEM.VN, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của HAYXEM.VN và của các thành viên trên HAYXEM.VN.
+ Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
+ Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của HAYXEM.VN.
+ Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia HAYXEM.VN.
+ Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
+ Không được có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng HAYXEM.VN.
+ Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
II. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MEDIAPLAY
1. Quyền của người sử dụng dịch vụ MEDIAPLAY
+ Được quyền tham gia sử dụng dịch vụ MEDIAPLAY, nếu đồng ý với nội dung của Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MEDIAPLAY.
+ Được quyền đăng ký tài khoản người dùng trên HAYXEM.VN.
+ Có quyền chia sẻ thông tin dưới các định dạng HAYXEM.VN đã quy định.
2. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ MEDIAPLAY
+ Có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của HAYXEM.VN.
+ Không sử dụng HAYXEM.VN vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
+ Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên HAYXEM.VN.
+ Cho phép cho HAYXEM.VN sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Việc này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người sử dụng cần lưu ý rằng, các video clip trên HAYXEM.VN có thể tiếp tục nằm trên HAYXEM.VN ngay cả khi tài khoản của người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.
+ Người sử dụng đồng ý rằng HAYXEM.VN và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên khoa, việc sử dụng những thông tin tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc quyền quyết định của người sử dụng và các yếu tố rủi ro của nó sẽ không thuộc trách nhiệm của HAYXEM.VN. Nếu người sử dụng đặt niềm tin vào những thông tin trên HAYXEM.VN hãy thực hiện